Biodynamické poľnohospodárstvo je najstaršie z alternatívnych metód, ktoré vzniklo na základe antropolozofickej filozofie rakúskeho filozofa a prírodovedca Rudolfa Steinera v roku 1924. Biodynamici sa snažia agrotechnickými opatreniami využívať kozmické sily, ktoré výrazne ovplyvňujú životné procesy a vlastnosti (napr. rast, vývoj, kvalita produkcie, predchádzanie chorobám, škodcom atď.). K tomuto im slúži kalendár prác a biodynamické preparáty.

Starostlivosť o zem a prírodu bola tradične jadrom poľnohospodárstva po celé generácie. Biodynamika rešpektuje tieto tradície a uznáva, že teraz, v čase klimatických zmien a vyčerpania planetárnych zdrojov, udržateľnosť nestačí. Ako ľudské bytosti sme zodpovední za regeneráciu ekológie a krajiny v rámci našich poľnohospodárskych systémov. Každá jedinečná farma sa skladá z prepletených systémov, ktoré sú na sebe závislé – od pôdy, rastlín, zvierat, ľudí a životného prostredia. Takže dáva zmysel, že celá farma, nielen jej časť, sa musí premeniť na Demeter. Každá farma pracuje s druhmi vhodnými pre miestnu ekológiu a kultúru a zameriava sa na sebestačnosť v oblasti krmív a pestovania plodín.

DEMETER Demeter predstavuje farmárov, ktorí sa usilujú o zdravie a odolnosť na svojich farmách, ktorí vyživujú pôdu, chránia životné prostredie, rešpektujú dobré životné podmienky svojich zvierat a produkujú potraviny bohaté na živiny. Stojí za tými, ktorí si vážia a rešpektujú svoje ingrediencie, zaobchádzajú s nimi opatrne, tradíciou a časom, aby vytvorili výživné jedlo. Demeter sa zameriava na regeneráciu na všetkých úrovniach, aby sa vytvorili živé kontexty a komunity, v ktorých môžeme všetci prosperovať.